Poznáte históriu zásnubných prsteňov?

Ktorá žena by sa nepotešila v okamihu, keď pred ňu jej partner pokľakne so zásnubným prsteňom? A nie kvôli prsteňu samému o sebe, ale kvôli tomu, čo toto gesto symbolizuje? Ale samozrejme, peknému prsteňu sa tiež vždy potešíme.

Všetky cesty histórie vedú do Ríma

Napadlo vám niekedy, odkiaľ sa tento zvyk vzal? Aj keď sa „vynájdenie“ zásnubných prsteňov niekedy prisudzuje starým Egypťanom s tým, že tradíciu podarovať svojej vyvolenej pekný zásnubný prsteň si neskôr osvojili v antickom Grécku, relevantné zdroje nás zavedú „len“ do obdobia starého Ríma. Tam v istom období dokonca ženy dostávali dva zásnubné prstene. Jeden zo zlata, ktorý nosili na verejnosti a druhý zo železa, ktorý nosili doma, pri domácich prácach.

Čo sa neskorších zmienok o zásnubných prsteňoch týka, v roku 860 písal pápež Mikuláš I. list vládcovi Bulharska, Borisovi I., v ktorom mu opisoval rozdiely medzi rímskokatolíckou a východnou pravoslávnou cirkvou. Okrem iného v liste spomínal aj to ako muži dávajú pri zásnubách ženám prstene.

Diamanty prišli na zásnubné prstene oveľa neskôr

V súčasnosti sú prakticky neoddeliteľnou súčasťou zásnubných prsteňov diamanty alebo ich lacnejšie náhrady. Čo sa používania drahých diamantových prsteňov pri zásnubách týka, prvým dobre zdokumentovaným prípadom je, keď v roku 1477 rakúsky arcivojvoda Maximilián I. podaroval takýto prsteň Márií Burgundskej. Následne začali majetnejší ľudia dávať diamantové prstene svojim milovaným.

Keď sa v druhej polovici 19. storočia začali na juhu Afriky vo veľkom ťažiť diamanty, stali sa dostupnejšími aj pre tích, ktorí mali menej finančných prostriedkov. Aj napriek tomu boli diamantové zásnubné prstene ešte dlho vnímané ako záležitosť šľachty a aristokracie a medzi bežnými ľuďmi sa často využívali jednoduchšie prstene na štýl obrúčok.

Zdroj obrázka:

Autor: VGstockstudio / Shutterstock.com