Zdravotnícky materiál

Zdravotnícky materiál to sú dôležité pomôcky nielen pri poskytovaní priamej zdravotnej pomoci, ale aj pri zdravom životnom štýle. Radíme sem antidekubitný program, kde nájdeme podložky pre polohovanie, alebo zdravotné vankúše. Medzi bežné zdravotnícke potreby zase patria antibakteriálne gély a spreje, chrániče sluchu, alebo dávkovače liekov, či rôzne farmaceutické suroviny. Dôležité sú aj inzulínové perá a ihly, alebo podbradníky a zástery. V sekcii diagnostické testy si môžete objednať alkoholové a drogové testy, ale aj ostatné diagnostické testy, napríklad na cukor. V predaji sú tiež autolekárničky, alebo cestovné a domáce, či firemné lekárničky. Ich súčasťou by mali byť kompresy a gázy, liečivé, hrejivé a cievkové, ale aj špeciálne náplasti pre deti. Ľudia po úrazoch, alebo starší ľudia určite ocenia rôzne rehabilitačné pomôcky. Medzi ne môžeme radiť napríklad anatomické podložky, cvičebné a masážne pomôcky. Zaujímavé sú takisto rehabilitačné lopty, vyhrievané dečky a termofóry. Medzi zdravotnícky materiál patria aj špeciálne vankúše.