Zdravotná technika

Zdravotná technika je určená na podporu liečebných postupov vo viacerých lekárskych odboroch. Napríklad glukomery a testovacie prúžky slúžia na meranie glykémie z kapilárnej krvi. Nielen ľudia trpiaci na astmu ocenia rôzne inhalátory. Okrem druhov určených pre všetkých, máme v ponuke aj výrobky určené pre deti, s výrazným detským dizajnom. Každý z nás určite pozná teplomery. Môžu byť čelové, digitálne, ale aj detské či rýchle ušné druhy, ktoré skracujú dĺžku merania na minimum. Tlakomery sú určené na rýchle meranie telesného tlaku. V predaji sú jednoduchšie výrobky určené na rýchle domáce merania, alebo profesionálne zariadenia. Oba druhy môžete mať s praktickou a pohodlnou manžetou. Pre každého z nás sú vhodné osobné váhy. Modernejšie druhy ale nemerajú len hmotnosť, ale aj množstvo tuku, vody a svalstva. Kategória zdravotná technika obsahuje aj zvlhčovače vzduchu a čističe vzduchu, ktoré môžeme deliť na jednoduché domáce druhy, alebo na profesionálne zariadenia určené pre veľké priestory.